Regler og politik

Regler for brug af kajakker

Brugeren

 • Skal være aktivt medlem af Neystið.
 • Skal kunne svømme 200 m.
 • Skal underskrive svømmeerklæring på 200 m.
 • Skal være fyldt 18 år, eller ledsaget af en voksen
 • Må ikke sejle udenfor havnemolerne.
 • Skal følge alle anvisninger fra bestyrelsen vedr. sejladsen.
 • Skal være iført korrekt lukket redningsvest.
 • Skal bære kajakken på land.
 • Skal aflevere kajakken i rengjort stand.
 • Skal meddele evt. problemer med udstyret til bestyrelsen.

Kaproning i færøske både. 

Kaproning må nok antages at være den nationale sport på Færøerne. Den foregår i de specielt til kaproning byggede færøske robåde, der er meget smukke i formen og slægter tydeligt de gamle vikingeskibe.  

Kaproningsbåden findes i 4 forskellige størrelser på Færøerne:

2 størrelser hvor 6 personer ror. Disse kaldes 5- og 6-mannafard.
1 størrelse, hvor 8 personer ror. Denne type kaldes 8-mannafard.
1 størrelse, hvor 10 personer ror. Denne type kaldes 10-mannafard.

Foruden de 6, 8 eller 10 personer er der også en styrmand, som styrer båden. Der er tradition for at styrmanden højlydt hepper på roerne hele vejen til målet.

Til vores kaproning anvender vi p.t. kun 6-mannafard.
Foreningen har to 6-mannafar (Lómur og Firvaldur) og et 10-mannafar (Vágbingurin).

I kaproningskonkurrencerne ved regattaerne deltager også både fra andre foreninger. Desuden deltager de andre nordiske lande til nordisk mesterskab ved Færø Regatta i Ishøj Havn.  Se også Regattaer i kalenderen.

 

Lån af klubhus

Ansøgning indgives skriftligt til bestyrelsen ved mail til formand Olav: Roklubbenneystid@gmail.com

Lån af klubhuset kan kun finde sted, når følgende betingelser opfyldes:

 • Kontaktoplysninger, navn/klubmedlem og telefonnummer på den der ønsker at låne lokalet. 
 • Begrundelse/formål for lån af klubhuset og den ønskede dato anføres i ansøgningen.
 • Ønsker om brug af gas (komfur og grill)  ja/nej.

Lån af klubhuset er betinget af medlemskab af Neystid ro-og kajakklub i mindst 2 år.
Medlemmet må ikke være i kontingentrestance i klubben.
Lån er ligeledes betinget af, at ansøger/klubmedlemmet er til stede under arrangementet.

Klubhuset udlånes primært til medlemmers personlige fester – fx barnedåb, konfirmation, bryllup, fødselsdag eller andre mærkedage, da klubben ikke ønsker at konkurrere med udlejere af festlokaler.

Såfremt ovennævnte betingelser er opfyldt, og betalingen på p.t. kr. 600,- på konto: Nordea: reg.nr.: 2277 – Kontonr.: 5130171406 har fundet sted, er klubhuset til rådighed:  fra kl. 18, dagen før den ønskede dato, hvilket vil fremgå på den opsatte kalender i klubhuset. Klubkalenderen må kun føres af bestyrelsesmedlemmer.

Lånet omfatter klubhuset og terrasseareal men således, at andre medlemmer fortsat kan benytte toiletterne og omklædningsrum. Der er rygning forbudt overalt i klubbens lokaler.

Det tilstedeværende service, komfurer og opvaskemaskine kan benyttes.
Manglende service og skader på samme samt skader på klubhus eller inventar, det være sig såvel inden- som udendørs, meddeles straks til bestyrelsen, og erstattes af låneren.

Såfremt ansøgeren ønsker at benytte sig af klubbens grill og komfurets gasblus, skal man sikre sig at der er fyldt gas på patronerne ved udlån.

Ansøger er ansvarlig for, at klubhuset  inkl. køkken og toiletter efterlades i ryddet og rengjort stand.

Obs. Oprydning på udearealer.
Rengøring og oprydning skal være tilendebragt næste dag senest kl. 18.00.
Alt affald, tomme flasker etc. skal fjernes fra klubbens område.

Man skal udvise særligt hensyn til naboen/campingpladsens område og begrænse støj og unødvendig høj larm efter kl. 22.

Ønsker man at annullere aftalen, skal reservation afmeldes skriftligt hurtigst muligt og senest 1 uge inden lånedato. I modsat fald mister man muligheden for tilbagebetaling af lånebeløb.

Gebyr for lån af klubhuset indbetales på foreningens konto som dit kontingent.

Bestyrelsen Neystid Ro-og kajakklub
ISHØJ januar 2022

 

Sponsorpolitik

Roklubben Neystid har pt. ingen hovedsponsor.

Påklædning:
Ved køb/sponsorering af fælles beklædning for en besætning, skal bestyrelsen i Neystid godkende denne beklædning (sponsornavne på beklædningen) Hvis det sker under kaproningen eller uden bestyrelsens viden, vil besætningen efterfølgende blive diskvalificeret.

Overholdes disse regler ikke, vil roeren alternativt hele besætningen blive udelukket fra deltagelse i stævnet.