Regler og politik

Regler for brug af kajakker

Brugeren

  • Skal være aktivt medlem af Neystið.
  • Skal kunne svømme 200 m.
  • Skal underskrive svømmeerklæring på 200 m.
  • Skal være fyldt 18 år, eller ledsaget af en voksen
  • Må ikke sejle udenfor havnemolerne.
  • Skal følge alle anvisninger fra bestyrelsen vedr. sejladsen.
  • Skal være iført korrekt lukket redningsvest.
  • Skal bære kajakken på land.
  • Skal aflevere kajakken i rengjort stand.
  • Skal meddele evt. problemer med udstyret til bestyrelsen.

Kaproning i færøske både. 

Kaproning må nok antages at være den nationale sport på Færøerne. Den foregår i de specielt til kaproning byggede færøske robåde, der er meget smukke i formen og slægter tydeligt de gamle vikingeskibe.  

Kaproningsbåden findes i 4 forskellige størrelser på Færøerne:

2 størrelser hvor 6 personer ror. Disse kaldes 5- og 6-mannafard.
1 størrelse, hvor 8 personer ror. Denne type kaldes 8-mannafard.
1 størrelse, hvor 10 personer ror. Denne type kaldes 10-mannafard.

Foruden de 6, 8 eller 10 personer er der også en styrmand, som styrer båden. Der er tradition for at styrmanden højlydt hepper på roerne hele vejen til målet.

Til vores kaproning anvender vi p.t. kun 6-mannafard.
Foreningen har to 6-mannafar (Lómur og Firvaldur) og et 10-mannafar (Vágbingurin).

I kaproningskonkurrencerne ved regattaerne deltager også både fra andre foreninger. Desuden deltager de andre nordiske lande til nordisk mesterskab ved Færø Regatta i Ishøj Havn.  Se også Regattaer i kalenderen.

Sponsorpolitik

Roklubben Neystid har pt. ingen hovedsponsor.

Påklædning:
Ved køb/sponsorering af fælles beklædning for en besætning, skal bestyrelsen i Neystid godkende denne beklædning (sponsornavne på beklædningen) Hvis det sker under kaproningen eller uden bestyrelsens viden, vil besætningen efterfølgende blive diskvalificeret.

Overholdes disse regler ikke, vil roeren alternativt hele besætningen blive udelukket fra deltagelse i stævnet.